Brouwerij Verhaeghe Vichte
 
 

HISTORIEK .. Histoire .. History

 

....

“Brouwerij Verhaeghe-Vichte" is een kleine familieonderneming in het zuiden van West-Vlaanderen, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in 1885.

..

La Brasserie Verhaeghe Vichte est une petite brasserie familiale dans le sud-ouest de la province de la Flandre Occidentale, Belgique. L’histoire de la brasserie remonte jusqu’à 1885.

..

Brewery Verhaeghe Vichte is a small family-owned Brewery in the southwest of the province of West Flanders, Belgium. The history of the brewery dates back to 1885.

....

 
 
 

....

De start

De Brouwerij werd door Adolphe en Paul Verhaeghe opgestart als brouwerij-mouterij. De Brouwerij getuigde in de vooroorlogse periode van een grote bedrijvigheid. De verkoopactiviteit van de toenmalige standaardbrouwerijen beperkte zich veelal tot de omliggende regio of zelfs in een aantal gevallen tot slechts tot op het dorpsniveau. Zo bekeken kan men wel stellen dat de "Brouwerij Verhaeghe Vichte" toen aan export deed, weliswaar regionale export.

Inderdaad, Polkes tonnenbier, zoals de bieren van de brouwer-medestichter Paul Verhaeghe in de volksmond werden genoemd, werd geroemd voor haar grote helderheid, zelfs na transport : een kwaliteit die de Brusselse klanten wisten te waarderen. Door de toenmalige gebrekkige weginfrastructuur en de beperkte vervoersmogelijkheden die in vele gevallen enkel met paard en kar volbracht konden worden, lag Brussel een heel eind weg van Vichte. Door de ligging van de Brouwerij in de onmiddellijke nabijheid van de spoorlijn naar Brussel lag Brussel in het bereik van Vichte en kon de Brouwerij er een niet onbelangrijk klantenbestand opbouwen.

La Brasserie Verhaeghe Vichte a été fondée comme brasserie-malterie par Paul Verhaeghe. La plupart des brasseries belges de cette époque organisaient leurs ventes dans la proximité immédiate de la brasserie. Dans ce sens on peut dire que la Brasserie Verhaeghe démontrait déjà une grande activité commerciale dans la période précédente à la Grande Guerre.Grâce à la ligne de chemin de fer qui relie Vichte à Bruxelles, la Brasserie Verhaeghe parvenait à écouler une partie considérable de sa production sur le marché bruxellois.

..

Brewery Verhaeghe Vichte was founded as  a brewery-malterie by Paul Verhaeghe. Most of the Belgian breweries of this time organised their sales in the immediate vicinity of the brewery. In this sense we can say that the Verhaeghe brewery already showed a great commercial activity in the previous period to the great war. Through a railway line linking Vichte with Brussels, the Verhaeghe brewery was able to sell a significant part of its production on the Brussels market.

....

 
 
 
 
gold charcoal white LOGO 2016.png
 
 
 
 

....

De Wereldoorlogen

De voorspoedige opgang in de beginjaren van het bestaan van de “Brouwerij Verhaeghe-Vichte”, werd gefnuikt door het uitbreken van de eerste wereldoorlog. Paul Verhaeghe 's weigering om te brouwen voor de bezettende macht werd prompt door de Duitsers beantwoord met de ontmanteling van de brouwerij-installaties, vooral gewild omwille van het vele koper voor de aanmaak van oorlogsmunitie.

 
 

Na de oorlog werden de installaties hernieuwd en werd er opnieuw gebrouwen. De klanten in Brussel die tijdens de oorlog noodgedwongen niet beleverd konden worden, werden opnieuw opgezocht, doch het terug opnemen van de vooroorlogse handelsrelaties verliep moeizaam.

De afzet op de lokale markt werd verder georganiseerd. In de twintiger jaren kwam de verkoop van flessenbier in zwang. Bottelarijmachines werden aangekocht, alsook een viertal kleine bottelarijen in een straal van 15 km rond Vichte. Het project voor een limonadeafdeling werd opgezet, doch evenwel spoedig weer afgevoerd.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden de activiteiten door de restricties van de bezettende macht tot een minimum herleid. Door het tekort aan gerst kon enkel tafelbier gebrouwen worden: de zogenaamde "zéro-huit", wat een verwijzing is naar het lage 0.8% volume alcoholgehalte.

..

A l’éclatement de la premiere guerre mondiale, Paul Verhaeghe répondait à l’appèl du gouvernement belge de résister économiquement à l’occupation allemande en arrêtant la production. Le refus de brasser a été répondu à son tour par les allemands par le démantèlement de la brasserie.

Après quatre ans d’inactivité, la brasserie avait perdu toute sa clientèle bruxelloise et se voyait placer devant l’investissement d’un tout nouvel appareil de production. Dans la période après guerre la Brasserie restait lier régionalement et s’adaptait aux nouvelles tendances du marché. Les premiers brassages de bières de basse fermentation par la brasserie datent de cette période. La brasserie se concentrait également sur l’amélioration de la qualité de ses bières existantes.    

..

At the outbreak of the first world war, Paul Verhaeghe responded to the call of the Belgian Government to resist the German occupation economically by stopping the production. The refusal of brewing during the war was responded in turn by the Germans by the dismantling of the brewery.

After four years of inactivity, the brewery had lost all its customers in Brussels and was put in front of the investment of a whole new production equipment. In the post war period the brewery remained bind regionally and adapted to new trends in the market. The first brews of beer of low fermentation by the brewery date from this period. The brewery was focused also on the improvement of the quality of its existing beers.

....

 
 
 
 
pres11.jpg

Paul Verhaeghe

 
 
 
 

....

Na het einde van de tweede wereldoorlog kwam de brouwerijsector in een stroomversnelling. Het biertype Pilsener, een onder gistend bier, brak definitief op de Belgische markt door.

Die doorbraak luidde het einde in voor heel wat brouwerijen die tot dan enkel hoge gistingsbieren brouwden. Het samenspel van technologische vooruitgang in de sector, smaakverschuiving, hogere levensstandaard, verbetering van de weginfrastructuur en de steeds grotere mobiliteit bracht de brouwerijnijverheid in de fase van de massaconsumptie. Heel wat brouwerijen met nationale merkbekendheid maakten tijdens deze periode hun grootste opgang.

 
 

"Brouwerij Verhaeghe-Vichte" paste zich aan de nieuwe situatie aan, maar bleef regionaal gebonden.

"Brouwerij Verhaeghe-Vichte" die reeds langer lager bier brouwde, besteedde vooral aandacht aan de kwaliteitsverbetering van haar bestaande bieren en aan de creatie van hogere kwaliteitsbieren. Nominaties bij internationale wedstrijden bleven niet uit: eerste prijzen werden aan de "Brouwerij Verhaeghe-Vichte" uitgereikt voor haar bieren "Vichtenaar" en "Echt Kriekenbier".

Nu nog wordt de Brouwerij in haar toenmalige keuze voor een weinig minder maar beter bier door de verbruiker bevestigd. Niet enkel in België, maar ook buiten de landsgrenzen weet de consument steeds meer kwaliteitsbieren met een persoonlijke en duidelijk herkenbare smaak te waarderen. De opgang van het bier van gemengde gisting "Duchesse de Bourgogne", een robijnrode Vlaams Roodbruine ale gerijpt in eikenhouten vaten en gebrouwen volgens een voor zuidelijk West-Vlaanderen typische, traditionele brouwmethode, vormt hiervan het levende bewijs.

Neem een kijkje op onze website voor het overzicht van de bieren in Vichte gebrouwen.

A l’heure actuelle la Brasserie Verhaeghe se voit confirmer dans son choix d’autant : un peu moins, mais meilleur. Pas uniquement en Belgique, mais aussi loin dehors les frontières belges, le consommateur préfère de plus en plus des bières de haute qualité avec une identité unique. Le succès commerciale de la bière “Duchesse de Bourgogne”, en fait témoin. La Duchesse de Bourgogne est une rouge brune de la Flandre Occidentale, mûrie en foudres de chêne et est brassée suivant une méthode ancienne, géografiquement liée au sud-ouest de la province de la Flandre Occidentale.

..

At the present time the Verhaeghe brewery feels itself confirmed in its earlier choice : a little less, but better. Not only in Belgium, but also far outside the Belgian borders, the consumer prefers more and more  beers of high quality with a unique identity. The commercial success of the "Duchess of Burgundy" beer,is the best proof : The Duchess of Burgundy is a red brown of West Flanders, matured in oak casks and is brewed according to an ancient method that is geographically linked with the southwest of the province of West Flanders.

....